Uši

Večina otrok dobi uši v domačem okolju, v šoli ali vrtcu, pa tudi zunaj njega, in to ponavadi

veliko prej, preden se problem sploh zazna.

Pri preprečevanju in odpravljanju ušivosti imajo ključno vlogo starši in tega ne morejo

nadomestiti ne vrtec, ne šola, ne zdravstvena služba – so jim pa lahko v pomoč. Zaposleni v

vzgojno-izobraževalnih zavodih niso dolžni pregledovati lasišča niti izvajati razuševanja.

Obveščanje staršev v primeru pojava ušivosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Kadar vzgojno-izobraževalni zavod domneva, da so se pri otrocih v posamezni skupini ali

oddelku pojavile naglavne uši, starše o tem obvesti (Obvestilo o pojavu uši) in jih seznani, da

lahko na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja RS (www.ivz.si) poiščejo vse potrebne

dodatne informacije o ušeh in predvsem Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši.

Pomembno je, da so starši otroka, pri katerem vzgojno-izobraževalni zavod domneva, da ima

uši, o tem takoj obveščeni in da takoj, ko je to mogoče, izvedejo razuševanje v skladu z

Navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši. Odkritje uši ali gnid na otrokovi glavi ne sme

biti razlog, da se otroka pošlje domov, da se mu prepove gibanje ali da se ga izolira iz okolja.

Otrok lahko ostane v vrtcu ali šoli do prihoda staršev oziroma do konca pouka. Prav tako je

pomembno, da nikoli javno ne izpostavimo otroka, ki ima uši, ker ne moremo z gotovostjo

vedeti, kdo je vir za širjenje ušivosti in zato, da otroka ne stigmatiziramo.

Vzgojno-izobraževalni zavod lahko na željo staršev v sodelovanju s šolskim oziroma z

otroškim dispanzerjem ali območnimi zavodi za zdravstveno varstvo organizira tudi

izobraževanje za starše o tej temi.

Nesodelovanje oziroma neukrepanje staršev

Starše, ki se ne odzivajo, ne sodelujejo pri naporih za odpravljanje ušivosti oziroma ne

izvedejo razuševanja, naj vzgojno-izobraževalni zavod posebej povabi na individualni

razgovor, v katerem naj jim razloži pomen sodelovanja vsakega posameznika pri izvajanju

sistematičnega razuševanja za odpravo ušivosti. Vzgojno-izobraževalni zavod naj poskuša

ugotoviti razloge za nesodelovanje ter tudi poskuša pomagati pri iskanju rešitev.


KAKO ODKRIJEMO UŠI?

REDNO PREGLEDOVANJE LASIŠČA nam omogoči hitro zaznavanje problema in s tem tudi hitro ukrepanje. Lasišče zato preglejmo vsaj enkrat tedensko, posebno pri otrocih, ki

obiskujejo vrtec ali šolo. Ušivost se ponavadi pojavlja predvsem v času po počitnicah, po

vrnitvi iz šole v naravi, ko se otroci začno ponovno množično zbirati.

Postopek :

Ramena ogrnemo z belo brisačo ali papirjem.

Natančno pregledamo celotno lasišče, posebno v zatilju in za ušesi.

Pregledujemo od narastišča las proti konicam, po pramenih.


PREČESAVANJE je boljša in hitrejša rešitev kot redno pregledovanje lasišča.

Postopek:

Lase operemo s šamponom, ki ne obarva las.

Ramena ogrnemo z belo brisačo ali s papirjem, na katerem bodo uši ali gnide bolje vidne.

Prečesavati začnemo za ušesi, po posameznih pramenih las, od narastišča proti konicam las.

Zobje glavnika naj se čim dlje dotikajo lasišča.

Za vsakim potegom skrbno pregledamo glavnik, ki ga obrišemo s papirnatim robčkom in odvržemo v pripravljeno vrečko za odpadke.

Na vsakem posameznem pramenu las postopek ponovimo od 3- do 5-krat.

Po končanem prečesavanju odvržemo vrečko med običajne odpadke, glavnik pa speremo. Nato za nekaj minut namočimo v vročo vodo (okoli 60oC).

Celoten postopek traja od 10 do 15 minut.

Več informacij na: www.ivz.si

NE POZABITE: Nemudoma je treba o prisotnosti uši obvestiti vrtec/šolo in vse, ki so bili v

zadnjih 14 dneh v tesnem stiku z osebo, ki ima uši.


KAKO ODSTRANIMO UŠI?

RAZUŠEVANJE je najučinkovitejši postopek za odpravo uši.

Postopek :

Natančno upoštevamo navodilo za uporabo sredstva proti naglavnim ušem (preparata za razuševanje).

Nanesemo ga na suho lasišče.

Skrbno ga razporedimo po vsem lasišču, pustimo učinkovati in nato speremo z vodo.

Razuševanje čez 7-10 dni na enak način ponovimo.

Med enim in drugim postopkom razuševanja vsak dan prečesavamo lasišče z gostim glavnikom.

Las ne umijemo vsaj še dan do dva po tem, ko smo sprali preparat za razuševanje.

Razuševanja ne izvajamo preventivno, torej ne, če uši ali živih gnid ni.

Po končanem postopku razuševanja:

Operimo v vroči vodi (okoli 60oC) glavnike, krtače, perilo, oblačila, brisače, posteljnino …, ki so bili v stiku z lasmi.

Predmete, ki se jih ne more oprati, nepropustno zapremo v plastično vrečko in pustimo 10 do 14 dni na sobni temperaturi ali 24 ur v zamrzovalniku.

Posesamo oblazinjeno pohištvo in preproge.

Več o ušeh, razuševanju in izbiri pravega preparata za odstranjevanje uši si lahko

preberete na: www.ivz.si

POMEMBNO: Samo razčesavanje ne odstrani uši.


NAJVEČJE ZMOTE O UŠEH

Naglavne uši prenašajo bolezni

Ne. Ne prenašajo bolezni, povzročajo pa neprijetno srbenje.

Naglavne uši skačejo z glave na glavo

Ne. Naglavne uši so plazeči insekti in ne poskakujejo ne skačejo ne letajo in ne plavajo.

Naglavne uši imajo samo umazani ljudje

Ne. Ušivost danes ni več pokazatelj slabe higiene. Uši se ne hranijo z umazanijo, ampak sesajo kri.

PREČESAVANJE je boljša in hitrejša rešitev kot redno pregledovanje lasišča.

Priloga:

  • Preprečevanje in odpravljanje ušivosti – vloga vzgojno izobraževalnih zavodov

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/preprecevanje_in_odpravljanje_usivosti_-_vloga_vzgojno-izobrazevalnih_zavodov.pdf

  • Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_ravnanje_ob_pojavu_naglavnih_usi.pdf

  • Kako odkrijemo uši

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kako_odkrijemo_usi_plakat_2.pdf

  • Kako odstranimo uši

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kako_odstranimo_usi_plakat_3.pdf

Dostopnost