Knjižnica

Drage učenke, dragi učenci!

Obveščam vas, da lahko bralno značko opravite na dva načina:

  1. Kot smo vajeni s pripovedovanjem v knjižnici.

      2. Na moj elektronski naslov ines.leskovar@osloce.net pošljite strnjeno obnovo prebrane knjige.

NUJNO zapišite nekaj vrstic svojega mnenja o knjigi in ne pozabite odgovoriti na naslednji vprašanji:

Zakaj sem se odločil/-a prebrati to knjigo?

Kaj sem se iz prebrane knjige naučil/-a?

Želim vam veliko zanimivih potovanj v deželo knjig.

Ines Leskovar

PREDSTAVITEV KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je odprta vsak dan po urniku.

Knjižnica je zaprta:

* kadar potekajo v knjižnici pouk ali druge dejavnosti.

* kadar je knjižničarka odsotna zaradi bolezni, izobraževanja, sestankov, nadomeščanja odsotnih učiteljev, spremstva učencev.

Ob takih priložnostih prosimo za razumevanje.

Namenjena je učencem in delavcem Osnovne šole Loče ter podružničnih šol Žiče in Jernej. Velika, nova knjižnica nam poleg knjižničnega gradiva nudi še mnogo drugih načinov izobraževanja. Učencem je na voljo dostop do interneta ter prostorna čitalnica, kjer lahko najdejo miren kotiček za učenje, pisanje nalog ali prebiranje časopisov in knjig.

Predvsem pa se v šolski knjižnici zbiramo tisti, ki radi beremo, ki imamo radi knjige. Knjiga je naša prijateljica, učiteljica, spoštovana sopotnica na poti skozi življenje. S knjigo v roki se lahko odpravimo novim dogodivščinam naproti v neznane dežele; za nekaj časa lahko postanemo vitezi, neustrašni bojevniki, prelepe princese ali mogoče neustrašni vladarji mogočnih kraljestev. Knjige nam krajšajo dolgočasne popoldneve in večere, pomagajo nam preživeti, ko ležimo bolni v postelji … Marsikdo med nami ne bi znal živeti brez knjig – brez tega dragocenega bogastva izkušenj, nasvetov, občutkov in sanj tistih, ki so živeli ali še vedno živijo med nami ter pišejo zato, da bi bil nam, bralcem, svet lepši in preprostejši.

V šolski knjižnici potekajo bralna značka za učence od 6. do 9. razreda ter ure knjižničnih informacijskih znanj.

Ker smo ekološko osveščena šola, v knjižnici zbiramo odpadne kartuše, tonerje ter stare mobilne telefone. Poskrbimo, da so zbrani elementi odpeljani na ustrezna zbirna mesta. Z zbiranjem kartuš in tonerjev skrbimo za naravo in pomagamo tudi vodi, saj tako preprečimo, da bi se ti nevarni odpadki lahko znašli v naravi, njihove škodljive sestavine pa bi se izpirale v našo pitno vodo.

Vsem, ki leto za letom pridno berete, želim, da bi knjiga ostala še vnaprej vaša prijateljica in da bi se zavedali, da drži izrek pisatelja Toneta Partljiča, ki se glasi: »Če ne bomo brali, bomo buteljni ostali«.  Vse tiste, ki pa malo berete, pa vabim, da pridete v šolsko knjižnico, začnete prebirati knjige in vstopite v njihov svet, kjer je vse mogoče.

 Ines Leskovar

KNJIŽNIČNI RED

Člani šolske knjižnice so učenci in delavci Osnovne šole Loče in podružničnih šol Žiče in Jernej. Članarine ni. Prvošolci prejmejo brezplačno člansko izkaznico. Izkaznica ni prenosljiva.

V knjižnici obiskovalci upoštevajo knjižnični red.

Izposoja knjižničnega gradiva je možna v času, ko je šolska knjižnica odprta. Izposojevalni rok je dva tedna za leposlovje, teden dni za strokovno literaturo. Neknjižno gradivo ni namenjeno izposoji na dom, enako velja za določene enciklopedije, leksikone in slovarje.

S knjižničnim gradivom ravnamo skrbno. Če knjigo izgubite, jo morate nadomestiti z novo ali plačati vrednost novega izvoda. V primeru, da knjigo poškodujete, plačate odškodnino, primerno poškodbi.

* V knjižnici ne vpijem; govorim tiho oz. šepetam, da ne motim drugih pri delu.

* V knjižnici ne jem in ne pijem.

* Ne tekam po knjižnici; se ne lovim in skrivam.

* Ne hodim po sedežih.

* Ne uničujem knjig in drugega knjižničnega gradiva.

* Ne preklinjam.

* Se ne norčujem iz mlajših, ampak jim pomagam.

* Berem knjige in revije.

* Delam domačo nalogo.

* Se učim.

 KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru knjižničnih informacijskih znanj v osnovni šoli za vseživljenjsko učenje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kvalitetnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav.

Knjižnična informacijska znanja zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov.  Vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole.

SPLOŠNI CILJI

Učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivacijo za branje in estetsko uživanje.

Učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja.

Učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, raziskovalne.

BRALNA ZNAČKA

Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik. Prve, Prežihove značke so bile podeljene že maja 1961 v Kotljah na Koroškem.

Bralna značka je slovensko gibanje, ki torej že več kot petdeset let spodbuja branje mladih. Gibanje od vsega začetka vodijo mentorji po šolah (od devetdesetih let dalje tudi po vrtcih in knjižnicah) – njihovo delo z mladimi je temelj bralne značke.

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice. Bralna značka (na splošno ali določena spominska bralna značka z imenom po pisatelju) se dogaja na 99 % osnovnih šol v Sloveniji, v tovrstno branje se vključuje kar 55 % osnovnošolcev. V vseh programih Bralne značke sodeluje okrog 140.000 otrok, ki berejo slovenske knjige (v Sloveniji in med Slovenci, ki živijo izven nje). Vodi jih okrog 5.000 mentorjev (učiteljev, vzgojiteljev in knjižničarjev).

Motivacijsko gradivo

 Ob zaključku tekmovanja učenci prejmejo priznanja. Gradivo za vsako triletje je likovno zaokrožena celota, ki jo sestavljajo mapa in po tri priznanja. Celostno podobo za prvo triletje je oblikovala Lila Prap, drugo Damijan Stepančič in tretje Adriano Janežič, ki je tudi avtor priznanja za zlate bralce.

Bralna značka s pomočjo sponzorjev in donatorjev pripravlja tudi založniški projekt Zlata bralkaZlati bralec.V okviru tega projekta dobijo knjižna darila učenci/učenke – zlati bralci, ki so ves čas osnovne šole sodelovali pri bralni znački.

Povzeto po spletni strani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.

 

  1. RAZRED (štiri knjige)

Drage učenke, dragi učenci!

Pred vami je priporočilni seznam knjig za slovensko bralno značko. Učenci med navedenimi knjigami izberite štiri knjige (in sicer tri pripovedna dela in eno pesniško zbirko).

SEVEDA PA LAHKO BERETE TUDI KNJIGE PO LASTNI IZBIRI, KER SE DRŽIMO NAČELA BERITE, KAR ŽELITE (SAJ JE NAJBOLJ POMEMBNO, DA BERETE).

Izbirate lahko med knjigami, revijami in vsemi drugimi oblikami tiskanih besedil, vendar se morate pred branjem pogovoriti s knjižničarko, če je izbrana knjiga primerna za vašo starost.

Pripovedna dela Pesništvo

T. Partljič: Dupleška mornarica

B. Dolinar: Dvojne počitnice

F. Bevk: Grivarjevi otroci/Pastirci/Pestrna

V. Mal: Sreča na vrvici

A. Lindgren: Erazem in potepuh

N. Omahen: Prigode Poprove Pipi

A. Ingolič: Tajno društvo PGC

F. S. Finžgar: Gospod Hudournik

S. Pregl: Geniji v kratkih hlačah/Geniji v dolgih hlačah/Priročnik za klatenje

P. Zidar: Kukavičji Mihec

B. Novak: Zelena pošast/Zaljubljeni vampir

D. Zupan: Trnovska mafija

E. Kastner: Pikica in Tonček/Leteča učilnica/Emil in detektivi

L. Suhodolčan: Skriti dnevnik/Stopinje po zraku

J. Vidmar: Junaki petega razreda

E. Knight: Lassie se vrača

B. Novak: Pozor, hud pes ali druge iz zbirke Zvesti prijatelji

J. Swift: Guliver med pritlikavci

I. Sivec: Enajsta ovira

N. Grafenauer: Nebotičniki, sedite

E. Fritz: Vrane

T. Pavček: Prave ali neprave pesmi/Deček gre za soncem

Knjige najdeš v šolski knjižnici ali v Splošni knjižnici Slovenske Konjice oz. v njeni podružnici v Ločah.

  1. RAZRED (štiri knjige)

Drage učenke, dragi učenci!

Pred vami je priporočilni seznam knjig za slovensko bralno značko. Učenci med navedenimi knjigami izberite štiri knjige (in sicer tri pripovedna dela in eno pesniško zbirko).

SEVEDA PA LAHKO BERETE TUDI KNJIGE PO LASTNI IZBIRI, KER SE DRŽIMO NAČELA BERITE, KAR ŽELITE (SAJ JE NAJBOLJ POMEMBNO, DA BERETE).

Izbirate lahko med knjigami, revijami in vsemi drugimi oblikami tiskanih besedil, vendar se morate pred branjem pogovoriti s knjižničarko, če je izbrana knjiga primerna za vašo starost.

Pripovedna dela Pesništvo

T. Partljič: Dupleška mornarica

T. Golob: Zlati zob

V. Möderndorfer: Kot v filmu ali Kit na plaži

M. Mazzini: Zvezde vabijo

D. Šinigoj: Iskanje Eve

V. Mal: Na ranču veranda

E. Kastner: Leteča učilnica, Dvojčici

M. Dolenc: Strupena Brigita

F. Lainšček: Ajša Najša

S. Pregl: Odprava zelenega zmaja/Spričevalo

N. Omahen: Dež, Temno sonce

I. Sivec: Formula smrti/Pozabljeni zaklad/Pustolovščina ob Soči

S. Flegel: Šola, balet & prvi poljub

J. Wilson: Poredne punce, Problemi na netu

M. Moškrič: Stvar

K. Bruckner: Sadako hoče živeti

D. Muck: Blazno resno o šoli

A. Ingolič: Tajno društvo PGC

J. Vidmar: Kebarie

F. Milčinski: Ptički brez gnezda

E. Ballinger: Obračun na ledeniku

J. O. Curwood: Kazan, volčji pes

I. Kotter: O super starših lahko samo sanjaš

T. Pavček: Majnice, fulaste pesmi

N. Grafenauer: Sonce nad vodometi

E. Fritz: Vrane

 

Knjige najdeš v šolski knjižnici ali v Splošni knjižnici Slovenske Konjice oz. v njeni podružnici v Ločah.

  1. RAZRED (pet knjig)

Drage učenke, dragi učenci!

Pred vami je priporočilni seznam knjig za slovensko bralno značko. Učenci med navedenimi knjigami izberite pet knjig (in sicer štiri pripovedna dela in eno pesniško zbirko).

SEVEDA PA LAHKO BERETE TUDI KNJIGE PO LASTNI IZBIRI, KER SE DRŽIMO NAČELA  BERITE, KAR ŽELITE (SAJ JE NAJBOLJ POMEMBNO, DA BERETE).

Izbirate lahko med knjigami, revijami in vsemi drugimi oblikami tiskanih besedil, vendar se morate pred branjem pogovoriti s knjižničarko, če je izbrana knjiga primerna za vašo starost.

Pripovedna dela Pesništvo

T. Partljič: Slišal sem, kako trava raste

A. Davies: Poletno sanjarjenje

A. Dumas: Črni tulipan/Dama s kamelijami

A. Frank: Dnevnik Ane Frank

B. Jurca: Ko zorijo jagode

M. Gripe: Agnes Cecilija

R. Murnik: Lepi janičar

N. Omahen: Življenje kot v filmu/Silvija

E. A. Poe: Po izbiri

J. Verne: Petnajstletni kapitan

D. Zupan: Leteči mački

I. Tavčar: Cvetje v jeseni

I. Zorman: V sedemnajstem

J. Vidmar: Princeska z napako

I. Sivec: Finta v levo/Zadnji mega žur

V. Mal: Baronov mlajši brat/Nedelje nekega poletja

K. Bruckner: Sadako hoče živeti

B. Novak: Bela past

J. Vidmar: Debeluška

S. Townsend: Skriti dnevnik in rastoče težave Jadrana Krta

V. Möderndorfer: Kot v filmu ali Kit na plaži

J. Menart: Pesnik se predstavi

I. Minatti: Nekoga moraš imeti rad

S. Silverstein: Manjkajoči košček

T. Pavček: Majhnice in majnice

Knjige najdeš v šolski knjižnici ali v Splošni knjižnici Slovenske Konjice oz. v njeni podružnici v Ločah.

  1. RAZRED (pet knjig)

Drage učenke, dragi učenci!

Pred vami je priporočilni seznam knjig za slovensko bralno značko. Učenci med navedenimi knjigami izberite pet knjig (in sicer štiri pripovedna dela in eno pesniško zbirko).

SEVEDA PA LAHKO BERETE TUDI KNJIGE PO LASTNI IZBIRI, KER SE DRŽIMO NAČELA BERITE, KAR ŽELITE (SAJ JE NAJBOLJ POMEMBNO, DA BERETE).

Izbirate lahko med knjigami, revijami in vsemi drugimi oblikami tiskanih besedil, vendar se morate pred branjem pogovoriti s knjižničarko, če je izbrana knjiga primerna za vašo starost.

Pripovedna dela Pesništvo

T. Partljič: Slišal sem, kako trava raste

I. Sivec: Finta v levo/Zadnji mega žur/Pege na soncu

A. Ingolič: Gimnazijka

A. Kermauner: Berenikini kodri

S. Pregl: Srebro iz modre špilje

J. Frey: Poljub moje sestre

S. White: Moj divji fant

A. Stratton: Lesliejin dnevnik

N. Omahen: Spremembe, spremembe/Veliko srce

M. Novak: Cimre

B. Novak: Ninina pesnika dva

D. Almond: Ime mi je Mina

N. Matanović: Razred

B. Doherty: Abela

J. Boyne: Deček v črtasti pižami

D. Muck: Kremplin/Hči lune

J. Vidmar: Zoo/Pink/Debeluška

F. Lainšček: Namesto koga roža cveti

C. Kilbourne: Dragi Zaza

Tadej Golob: Zlati zob

M. Moškrič: Ledene magnolije

D. Muck: Sama doma

A. Saint-Exupery: Mali princ

I. Zorman: Moj Daniel

R. Powell: Se je poljubljati s punco, ki kadi, kot da bi lizal pepelnik?

D. Hill: Se vid’va, Simon

A. Hoffman: Urok

N. Grafenauer: Skrivnosti

B. A. Novak: Oblike sveta

S. Gregorčič: Poezije

T. Pavček: Majhnice in majnice

Knjige najdeš v šolski knjižnici ali v Splošni knjižnici Slovenske Konjice oz. v njeni podružnici v Ločah.

EKOBRALNA ZNAČKA

Pomlad je čas za branje knjig z ekološko vsebino. Tudi letos vam bomo ponudili možnost, da naredite nekaj za naš planet in osvojite ekobralno značko. Prijava ni potrebna. Tisti učenci, ki se boste odločili za sodelovanje, pridite pripovedovat knjige svojim mentoricam ekobralne značke (Irena Skutnik – 1. razred, Mateja Kamplet – 2. razred, Iva Gorinšek – 5. razred, Alenka Tajnikar – 3. in 4. razred, 6.–9. razred).

Za osvojeno ekobralno značko preberi 2 knjigi, za zlato ekobralno značko pa 3. Vsi, ki boste opravili ekobralno značko, boste na koncu leta prejeli priznanje in simbolično nagrado. Ekobralna značka se bo zaključila konec maja.

SEZNAM KNJIG

1., 2. in 3. razred

LETEČA HIŠICA

JEŽEK SNEŽEK (vse izdaje)

NAJLEPŠE TAČKE

EKO ZMAJČEK

STARI AVTO

PUJSA PEPA – ZABAVA Z ODPADKI

S KOZO KIKO V GORE

LEV ROGI

LEV ROGI NAJDE SREČO

SONČNI VITAMINČEK

VREČKA: PRAVLJICA O METULJU MAJU

LEV V SRCU

Lahko pa si izbereš tudi knjigo o naravi, živalih in medosebnih odnosih, ki jo imaš doma.

SEZNAM KNJIG

4., 5. in 6. razred

GRETA IN VELIKANI

LINI IN LAZI

LEV ROGI

LEV ROGI V AFRIKI

MEDVEDKA MURI

RADOSTI ŽIVLJENJA

PLASTENKA PRAZNUJE VELIKO NOČ

LISTKO IN NJEGOVA ŽIVLJENJA

TRI MUHE IN UMAZAN RIBNIK

SKRIVNOSTI ZA VSA UŠESA O OKOLJU

EKO ZMAJČEK

POTOVANJE MALE PLASTIČNE VREČKE

PLES V ZABOJNIKU

#FIGA ME BRIGA

Lahko pa si izbereš tudi knjigo o naravi, živalih in medosebnih odnosih, ki jo imaš doma.

SEZNAM KNJIG

7., 8. in 9. razred

GRETA IN VELIKANI

MAJHNI KORAKI

CVETKOVA GMAJNICA

ZLATOROG

NAŠ LEDENIK SE TALI

JONATAN LIVINGSTON GALEB

SONČNE PRAVLJICE – ZEMLJA IMA GRIPO

MODRI MESEC

KAKO DOLG JE ČAS (5 kratkih zgodb po lastni izbiri)

#FIGA ME BRIGA

Lahko pa si izbereš tudi knjigo o naravi, živalih in medosebnih odnosih, ki jo imaš doma.

Tudi z branjem knjig lahko pomagamo naravi. Želimo ti prijetno branje!

Mentorice projekta Ekobralna značka

UČBENIŠKI SKLAD

Učenci si lahko učbenike izposojajo v šoli. Izposodijo si lahko učbenike v kompletu za posamezni razred. Izposojevalnino sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v zadnjih letih je bilo financiranje 100-odstotno. Delovne zvezke, v katere učenci pišejo rešitve nalog, kupijo starši. Komplete delovnih zvezkov za 1., 2. in 3. razrede v celoti financira pristojno ministrstvo.

Učenci so dolžni vse izposojene učbenike oviti (vendar ne s samolepilno folijo, saj učbenike poškodujemo, ko jo odstranjujemo). Z učbeniki morajo učenci odgovorno ravnati ter jih ob koncu šolskega leta vrniti. Če učbenike poškodujejo, uničijo ali jih ob koncu šolskega leta ne vrnejo, morajo zanje plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Skrbnici učbeniškega sklada sta ga. Ines Leskovar in ga. Monika Goričan Škerget.

GALERIJA

Dostopnost