Učitelji

Učitelji so dosegljivi v času odmorov na telefonski številki 03 757 36 45. 

IME IN PRIIMEK           RAZREDNIK/POUČUJE PREDMET            GOVORILNE / POGOVORNE URE

Adrijana Potočnik1. a, VV Loče                                               četrtek, 0. urapo dogovoru
Nada Vodovnik2. a, JVV Ločečetrtek 5. urapo dogovoru
Mateja Kamplet3. a JVV Ločetorek,  0. urapo dogovoru
Anuška Berdnik4. a JVV Loče  po dogovorupo dogovoru
Silvija Kuzman4. a, JVV Loče, angleščina 4. bpo dogovorupo dogovoru
Iva Gorinšek5. a, OPB 4 Loče, VV Ločepo dogovorupo dogovoru
Andreja Rečnik 5. b, JVV Ločepo dogovorpo dogovoru
Nuša MotalnOPB Ločepo dogovorupo dogovoru
Andrej Gumzejrazrednik 6. a, ŠPO fantje 9. a in 9. b, ŠPO fantje 8. a in 8. b, ŠPO fantje 7. a in 7. b , ŠPO fantje 6. a in 6. b, ŠPO 5. a in 5. b, obvezni izbirni predmeti IŠP, IŠS, ŠZZ, neobvezni izbirni predmet šport 4., 5. in 6. razredčetrtek, 1. urapo dogovoru
Vesna Hmelakzgodovina od 6. do 9. razreda, IP turistična vzgoja, OPB3 Loče, OPB Sv. Jernej po dogovoru
Ines Potočnik7. a, matematika 6. b, 7. a, 8. in 9. razred, logikaponedeljek, 5. urasreda, 5. ura
Alenka Ungar Dietinger9. b, angleščina, 5. a,  6. a, 6. b, 8. ab 3. sk., 9. ab 3.sk, 9.ab 4 sk., dod. 8/9 r.,  OPB 4 Ločečetrtek,  2. ura  po dogovoru
Katja Jošt9. a, slovenščina od 6. do 9. razreda,  četrtek, 1. urapetek, 1. ura
Alenka Tajnikarangleščina 1. a, 2. a, 2. j, 3. a, 3. b, 3. e, 3. j, 4. b, 4. j, 4. e, 5. a, 5. b, pohodniški krožek, prva pomoč, ekokrožek, angleška bralna značkačetrtek, 2. urapo dogovoru
Vesna Celcer Pečovnik9. b, geografija, DKE, izbirni predmet kmetijstvosreda 4. urapo dogovoru
Maja Štefanič8. b, gospodinjstvo 6. a in 6. b, naravoslovje 6. b, 7. a in 7. b, biologija 8. a in 8. b,  vodja šolske prehrane, izbirna predmeta sodobna priprava hrane in načini prehranjevanjapetek,       2. urapetek, 3. ura oz po dogovoru
Ines Leskovaršolska knjižnica, upravljavka učbeniškega sklada OŠ Loče, sorazrednik 9. a, slovenščina 8. ab/1. skupinapo dogovorupo dogovoru
Zvonko Kramaršekfizika, tehnika in tehnologija, izbirni predmet astronomija daljnogledi in planeti, sorazrednik 7.apo dogovorupo dogovoru
Barbara Črepnjak/ Barbara Vezjakmatematika 6. a, 7. b, 8. in 9. razred logika, vesela matematika, sorazrednik 7. bpo dogovorupo dogovoru
Tina Lavrincrazrednik . b, ŠPO deklice 9. a, ŠPO deklice 9. b, ŠPO deklice, 8. a, ŠPO deklice 8. b, ŠPO deklice 7. a, ŠPO deklice 6. a, ŠPO deklice 6. b, ŠPO 5. b, obvezni izbirni predmeti IŠP, ŠZZ, ŠSP,po dogovorupo dogovoru
Svetlana Klemenčičrazrednik 8. a, slovenščina 6., 7., 8. in 9. r, dopolnilni pouk za 6. in  7. razred, izbirni predmet GLEDALIŠKI KLUBsreda, 1. urapo dogovoru
Marinka Habjan Škrinjar7. b angleščina  7. r., 8. r. in 9. r., nemščina IP 7.r in 8.r dodatni/dopolnilni pouk  6. r-7. rponedeljek, 2. urapo dogovoru
Mateja  Manadalysspecialna pedagoginja sorazrednik 8. bpo dogovorupo dogovoru
Katarina Tiršeksvetovalna delavka, pedagoginjapo dogovorupo dogovoru
Vlasta Zorcsorazrednik 6. b, likovna umetnost od 6. do 9. r. v OŠ Loče in OŠ Vitanje, izbirni predmet likovno snovanje za učence od 7. r. do 9. r., OPB  Ločesreda, 3. ura  po dogovoru  
Nataša Koprivnikpomočnica ravnateljice, svetovalna delavka, pedagoginja, sorazrednik 8. apo dogovoru  po dogovoru
Karmen Leskovarglasbena umetnost, pevski zbor, OPB Ločepo dogovorupo dogovoru
Uroš Hrenračunalništvo v OŠ Loče in izbirni predmet UBE, MME, NIP računalništvopo dogovorupo dogovoru
Metka Ambrož Bezenšekkemija 8. a in 8. b, ravnateljicapo dogovorupo dogovoru
Darja Fijavžnaravoslovje 6. a, biologija 9. a in b, kemija 9. a in bčetrtek, 2. urapo dogovoru
Danica Strmšek3. razred POŠ Žiče, krožek Drobni koraki POŠ Žičepo dogovorupo dogovoru
Katja Kozjan1.  in 2. razred POŠ Žiče, JVpo dogovorupo dogovoru
Mira Javornikvodja POŠ Žiče, 4. razred POŠ Žiče, pohodniški krožektorek 2. urapo dogovoru
Dušanka PokornOPB Žičepo dogovorupo dogovoru
Tanja Kohnedruga strokovna delavka v 1. razredu POŠ Žiče, OPB ŽIČE, računalniške uricepo dogovorupo dogovoru
Irena SkutnikOPB  Ločepo dogovorupo dogovoru
Katja Polanec  1. in 2. razred POŠ Jernej, JV, računalniške uricepo dogovorupo dogovoru
Ana Kovačič /Monika Goričan Škergetdruga strokovna delavka v 1. razredu POŠ Jernej, JV in OPB POŠ Jernejpo dogovorupo dogovoru
Erika Sevšek3. in 4. razred POŠ Jernej, vodja POŠ Jernej, športno-pohodniški krožek, JVpo dogovorupo dogovoru
Urška Lovrenčičzunanja strokovna delavkapo dogovorupo dogovoru
Teja Obrovnikzunanja strokovna delavkapo dogovorupo dogovoru
Laura Ovčarzunanja strokovna delavkapo dogovorupo dogovoru
Dostopnost