Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/22
DAN IN DATUMOPIS
sreda,
1. september 2021
ZAČETEK POUKA
ponedeljek–ponedeljek,
25. oktober do
1. november 2021
JESENSKE POČITNICE
nedelja,
31. oktober 2021
DAN REFORMACIJE
ponedeljek, 1. november 2021DAN SPOMINA NA MRTVE
četrtek,
24. december 2021
PROSLAVA PRED DNEVOM
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
sobota,
25. december 2021
  BOŽIČ
nedelja, 26. december 2021  DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
sobota–nedelja,
25. december 2021 do 2. januar 2022
  NOVOLETNE POČITNICE
sobota in nedelja, 1. januar 2022 in 2. januar 2022  NOVO LETO  
ponedeljek, 31. januar 2022ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
ponedeljek, 7. februar 2022PROST DAN
torek, 8. februar 2022PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

petek in sobota,
11. in 12. februar 2022
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ponedeljek–petek,
28. februar do
4. marec 2022
ZIMSKE POČITNICE
ponedeljek, 18. april 2022VELIKONOČNI PONEDELJEK
sreda, 27. april 2022DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
sreda–ponedeljek,
27. april do 2. maj 2022
PRVOMAJSKE POČITNICE
nedelja,
1. maj 2022
PRAZNIK DELA
ponedeljek,
2. maj 2022
PRAZNIK DELA
sreda,
15. junij 2022
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDOV, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
petek,
24. junij 2022
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL, POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
sobota,
25. junij 2022
DAN DRŽAVNOSTI
sobota–sreda, 25. junij 2021 do 31. avgust 2021POLETNE POČITNICE
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. junij–29. junij 2022  1. rokUČENCI 9. RAZREDA
27. junij–8. julij 2022  1. rokUČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA
18. avgust–31. avgust 2022  2. rokUČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA

Učenec, ki je v 7. oz. v 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz največ dveh predmetov, do konca šolskega leta opravlja popravni izpit. Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja razred.

Učenec 9. razreda lahko opravlja popravni izpit iz več predmetov, iz katerih je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen. Če učenec izpitov ne opravi uspešno, lahko ponavlja 9. razred.

Učenec lahko opravlja predmetni izpit iz posameznega predmeta enkrat v šolskem letu.

Učenec v 7. oz. v 8. razredu lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat v šolskem letu.

Učenec v 9. razredu lahko opravlja popravni izpit dvakrat v istem šolskem letu. Če popravnih izpitov ne opravi uspešno, jih lahko opravlja še najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu.

Na isti dan lahko učenec opravlja izpite iz največ dveh predmetov oziroma iz enega, če ima pisni in ustni del. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno. Šola učenca o datumu in načinu opravljanja izpita obvesti najmanj tri dni pred izpitnim rokom.

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
3. maj–15. junij 2022  1. rok UČENCI 9. RAZREDA
3. maj–24. junij 2022  1. rok UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA
18. avgust–31. avgust 2022  2. rok UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA

NPZ – redni roki        

4. maj 2022 (SREDA)SLOVENŠČINA, 6. IN 9. RAZRED
6. maj 2022 (PETEK)MATEMATIKA, 6. IN 9. RAZRED
10. maj 2022  (TOREK)ANGLEŠČINA, 6. RAZRED
10. maj 2022 (TOREK)NPZ IZ  GEOGRAFIJE, 9. RAZRED
 
 
 
Dostopnost