Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Program sodelovanja s starši

Vsako leto načrtujemo tri roditeljske sestanke za starše vseh oddelkov. Prvi razred ima prvi roditeljski sestanek prvi šolski dan ob svečanem sprejemu prvošolčkov v šolo.

Redni roditeljski sestanki pa bodo:

●20. septembra 2021 (5.–9. razred) in 21. septembra 2021 (1.–4. razred OŠ Loče in podružnici) splošna navodila staršem ob začetku šolskega leta,

● 10. januarja 2022 (1.–9. razred) izobraževalna tema za starše,

● 11. aprila 2022 (5–9. razred) in 12. aprila 2022 (1.–4. razred OŠ Loče in  podružnici) analiza dela šole.

Razrednik lahko skliče roditeljski sestanek, kadarkoli je to potrebno, posebej še ob pripravah na šolo v naravi in ob drugih važnih dogodkih v razredu.

Vsi učitelji v OŠ Loče ter na podružnicah POŠ ŽIČE IN POŠ JERNEJ imajo enkrat mesečno govorilne ure, in sicer vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16. do 17. ure.

Ob objavljenih govorilnih urah je zaželeno, da starši najavite svoj prihod in orientacijsko uro prihoda, da ni nepotrebnega čakanja. Razredniki sprejemajo starše tedensko na razgovor ob določenih govorilnih urah, ki jih sporočijo svojim učencem. Izven tega časa razredniki sprejemajo starše na razgovor le izjemoma, in sicer tako, da ni moten pouk, saj je načrtovanje dela v šoli zelo pomembno. Neudeležbo na napovedani govorilni uri morajo starši sporočiti razredniku pisno ali ustno.

Ob zelo važnih dogodkih boste starši pisno povabljeni.

Pisne informacije in sporočila o uspehu učencev bodo staršem posredovana sproti skozi celo šolsko leto.

Starše pričakujemo in vabimo k različnim aktivnostim v šoli celo leto, posebej še ob predstavitvi dejavnosti otrok ob različnih priložnostih.

Ocenjevalna obdobja:

● zaključek 1. ocenjevalnega obdobja je 31. januar 2022 (za vse razrede),

● zaključek 2. ocenjevalnega obdobja je 15. junij 2022 (za učence 9. razreda),

● zaključek 2. ocenjevalnega obdobja je 24. junij 2022 (za ostale razrede).

 
 
 
Dostopnost