FIT pedagogika…učenje z gibanjem

Mednarodni projekt Fit Slovenija je projekt promocije gibalne/športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov v vseh okoljih. Je tudi projekt, ki učitelje s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremlja z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata svoje učilnice, ne glede na starost učencev in predmetno področje.

V Sloveniji se je projekt uveljavil z mednarodnim projektom FitClub International že leta 1998. Mednarodni projekt Fit Slovenija vodi gospa Barbara Konda, univ.dipl.fiziologinja. Vanj pa je permanentno vključenih že 54 slovenskih vrtcev in 67 osnovnih šol.
Temelj Fit pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se učenci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem tudi učijo. S tem razvijajo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati.
Živimo v dobi multimedije, tehnologije in informatike. V dobi, ko se je človek oddaljil sam od sebe. Otroci se v povprečju manj gibajo, kot bi bilo potrebno za njihov normalen motorični razvoj. Zaradi tega se kažejo posledice v medosebnih odnosih, agresiji, poseganju po drogah in zapadanje v druge zasvojenosti, predvsem pa na zdravju otrok.

Fit4Kid model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, vsebin in smernic, ki se osredotočajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti. Gibanje in zadostna hidracija pomembno vplivata na delovanje celega človeškega telesa, tudi možganov. Zato je cilj projekta povečati telesno dejavnost in zagotoviti hidracijo. Tako se krepi zdravje, izboljša učno okolje in uspeh.
Fit vadbeni programi so privlačni in univerzalno dostopni vsem otrokom, ne glede na njihove gibalne sposobnosti, spol, socialni položaj in veroizpoved. Aktivnosti so energične, vznemirljive in zabavne. Njihov moto pa je vrniti zabavo in igro v gibalno vzgojo otrok.

S šolskim letom 2015/2016 se je tudi naša šola aktivneje vključila v izvajanje projekta Fit4Kid in se tako pridružili izobraževalnim ustanovam Avstralije, Španije, Nemčije, Velike Britanije in Islandije. Učitelji bodo dejavnosti izvajali ne samo v okviru športa, ampak tudi tekom celotnega izobraževalnega procesa.

Sodobna strategija učenja in poučevanja, katere temelj se skriva v besedi Fit (biti v dobri psihofizični kondiciji). Zajema učne pristope, s katerimi dosegamo pri učečemu v procesu učenja psihofizično ravnovesje in s tem omogočamo kakovostnejše učenje. Fit pedagogika postavlja v ospredje učenje v gibanju, gibanje skozi igro in funkcionalno raven znanja. V učne metode vključuje vse vidike posameznikovega razvoja, tako motoričnega, kognitivnega, osebnostnega, socialnega, čustvenega in telesnega. Razvoj in učenje otrok poteka celostno in zahteva harmoničen pristop k vsem omenjenim področjem, prav ta pristop pa je v ospredju pri filozofiji Fit pedagogike, saj se pomanjkanje spodbud na posameznem področju posledično odraža tudi na ostalih področjih otrokovega razvoja. Strategija učenja v gibanju se, kot že omenjeno prepleta z igro, ki je najučinkovitejša metoda učenja, saj učeče vabi v aktivno raziskovanje lastnih gibalnih zmožnosti. Ko se otroci in mladostniki skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. Tako rastejo v sposobnejše osebe, iščejo rešitve, se učijo razmišljati in izzivajo svojo ustvarjalnost.

Glavna cilja Fit pedagogike sta tako zdrav, celostni razvoj in doseganje boljših učnih rezultatov otrok in mladostnikov.

Vloga učitelja v procesu otrokovega razvoja in učenja je izjemno kompleksna, zahtevna in odgovorna. Pri Fit pedagogiki so učitelji mentorji, ki z otroki in mladostniki sodelujejo, kar velja tudi obratno, da učitelji z njimi sodelujejo. Če bi se poljudno izrazili, so tekom učnega procesa učitelji režiserji, učenci pa glavni igralci. Na tak način oboji pridobivajo in dozorevajo. Vsi učiteljevi ukrepi pa so naravnani k oblikovanju pozitivnih stališč do učenja ter morajo podpirati oblikovanje pozitivne samopodobe in prijateljskega odnosa do sošolcev (otroci znajo poiskati in dati pomoč). To je pot s katero bomo skupaj dosegli učinkovitost in napredek, naši otroci pa bodo zrasli v samozavestne, zadovoljne, zrele in zdrave osebe z visoko stopnjo funkcionalnega znanja.

FIT AKTIVNA METODA je oblika učenja v gibanju.

Pri učencu poveča koncentracijo, osredotočenost in motivacijo za učenje.

Vključuje oblike asociativnega, primerjalnega, sodelovalnega, izkušenjskega in drugih oblik aktivnega učenja.

FIT hitra stimulacija je kratkotrajna telesna dejavnost, ki traja od 1 do 3 minut.

Omogoča psiho-fizično sprostitev, vzpodbudi srčno-žilni in dihalni sistem ter s tem pripravi telo na nadaljnje psiho-fizične obremenitve.

Poveča OSREDOTOČENOST in KONCENTRACIJO, zmanjša možnost za nastanek negativnih čustvenih situacij in omogoča vzpostavitev čustvenega ravnovesja.

VIDEO (Youtube)

FIT HIMNA (Youtube)

Dostopnost