Obvestilo o karantenah

KARANTENA ZA 5. a RAZRED OŠ LOČE

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene karantene za 5. a razred izvaja izobraževanje na daljavo od četrtka, 13. 1. 2022 do vključno ponedeljka, 17. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Loče, 13. 1. 2022

KARANTENA ZA 1. RAZRED OŠ LOČE

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene karantene za 1. razred OŠ Loče izvaja izobraževanje na daljavo od ponedeljka, 17. 1. 2022 do vključno četrtka, 20. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Loče, 15. 1. 2022

KARANTENA ZA 6.a RAZRED OŠ LOČE

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene karantene za 6.a razred OŠ Loče izvaja izobraževanje na daljavo od ponedeljka, 24. 1. 2022 do vključno četrtka, 27. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Loče, 23. 1. 2022

KARANTENA ZA 2.a RAZRED OŠ LOČE

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene karantene za 2.a razred OŠ Loče izvaja izobraževanje na daljavo od ponedeljka, 24. 1. 2022 do vključno četrtka, 27. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Loče, 23. 1. 2022

KARANTENA ZA 3. in 4. RAZRED POŠ ŽIČE

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene karantene za 3. in 4.  razred POŠ Žiče izvaja izobraževanje na daljavo od ponedeljka, 24. 1. 2022 do vključno četrtka, 27. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Loče, 23. 1. 2022

Dostopnost