Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Beseda ravnateljice

Spoštovani učenke in učenci, spoštovani starši, sodelavke in sodelavci!

 

Pred nami je novo šolsko leto. Vsi vanj vstopamo z upanjem, da se ne ponovi lanski način šolanja. A za nas tudi to ne bo ovira. S sodelovanjem, strpnostjo, skupnimi močmi in razumevanjem zmoremo vse, prav vse.

V teh časih se je pokazalo, kako pomembno je medsebojno sodelovanje vseh dejavnikov v vzgojno-izobraževalnem procesu. Starši in učitelji moramo hoditi z roko v roki, kajti le na ta način bomo pripomogli, da bodo naši otroci pridobili ustrezna znanja in maksimalno razvili svoje potenciale in talente. Naloga vseh nas je, da otrokom pustimo, da so radovedni, da pridobijo lastne izkušnje, se učijo iz svojih napak, mi pa jim moramo pri tem stati ob strani in jih usmerjati na pravo pot. Nikar ne pričakujmo preveč od njih, a niti ne premalo. Otroci se morajo zavedati svojih dolžnosti in jih opravljati, kajti le tako se bodo razvili v dobre, sočutne, delavne in ustvarjale osebe.

Dragi učenci in učenke, želim vam, da bi se v šoli počutili sprejete, varne in slišane. Z velikimi koraki premagujte prepreke, gradite zmage ter lepe in uspešne zgodbe. Pri tem pa vam bomo mi nudili vso oporo in pomoč.

Vam, dragi starši, obljubljamo, da bomo vašim otrokom dajali zgled  pozitivnih osebnosti, vrednih zaupanja, ter da bomo skupaj z vami spoštovali njihovo znanje in samostojnost ter spodbujali njihovo ustvarjalnost.

Ali bomo zmogli ali bomo znali? Seveda!

S strpnostjo, odgovornostjo in previdnostjo bomo vsi skupaj – učenci, učitelji in starši – uspešno izpeljali šolsko leto tako, kot si vsi želimo, saj smo skupaj močnejši in mogočni, saj vemo, da rast pomeni spremembo in sprememba zahteva tveganje iz znanega v neznano.

Šolsko leto se je torej pričelo z mnogimi zastavljenimi cilji, koristnimi napotki za delo in naj bo šolsko leto 2021/22 še ena izmed zgodb, ki se je bomo z veseljem spominjali.

Vsem želim ustvarjalno, vedoželjno, uspehov polno novo šolsko leto.

Vsi skupaj vabljeni k ustvarjanju skupne prihodnosti!

Vaša ravnateljica
Metka Ambrož Bezenšek, prof.

 
 
 
Dostopnost