Učbeniški sklad

===>SEZNAM POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

Povezave do spletnih strani založb (za lažje naročanje):

OFFICE AND MORE

OŠ Loče

POŠ Žice

POŠ Jernej

https://go2school.com/narocilo-sola-23?displaySchool=osnovna%20%C5%A1ola%20lo%C4%8De

DZS

Spletni katalog potrebščin
KOPIJA NOVA
MLADINSKA KNJIGA
Dostopnost