DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE IN  TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE NA OŠ LOČE

Loče, 11. 10. 2023 – V letošnjem letu smo se na OŠ  Loče s podružnicama  priključili nacionalnemu projektu tedena kulturne dediščine z osrednjo  temo »Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici«.  Projekt smo izvajali od 25. septembra do 6. oktobra  in je potekal v obliki različnih medgeneracijskih delavnic, z zbiranjem starih predmetov, terenskimi ogledi,  ustvarjalnimi delavnicami in  izobraževalnimi prikazanimi vsebinami o  redkih, že pozabljenih rokodelskih znanjih in kulturni dediščini. Osredotočili smo se na dragocena znanja pletarstva, kovaštva, lončarstva, zeliščarstva in čebelarstva, ki so bila v  lokalnem  okolju najbolj zastopana in se uspešno ohranjajo. K sodelovanju smo povabili lokalne nosilce obrtnih dejavnosti in  dragocenih znanj (pletarstvo Kalšek – Podkrajšek, Umetnostno  kovaštvo Kokotec, Zeliščni vrt Majnika iz Žič, čebelarja, Hiša dediščine Mlače, lončarko Živo Zupanc Buser, TD Žička Gorca, kmetija Črešnar), ki so nam omogočili neposreden vpogled v rokodelsko dejavnost in njihove izdelke z doživljajsko izkušnjo samostojne izdelave in pridobivanja uporabnih vseživljenjskih znanj ter z ogledi etnoloških zbirk.

Cilj projekta je bil opozoriti na bogato in raznoliko  nesnovno dediščino v lokalnem okolju,  jo trajnostno vključiti in  prenesti na sedanje generacije ter izpostaviti, da redka dragocena tradicionalna znanja v globalnem svetu vse bolj izginjajo in so še toliko bolj pomembna  za identiteto in prepoznavnost  kraja, skupnosti oz. naroda.

Ustvarjalne delavnice in terenski ogledi so bili razporejeni skozi projekt z izvedbo osrednjega tehniškega dne, v sredo 4. oktobra.

Učenci  od 1. do 3. razreda so izdelovali in barvali preproste lesene lutke z dodatki iz naravnih materialov, spoznavali  ljudsko glasbo in ljudske plese, obudili dediščino nekdanjih iger. Četrtošolci so likovno ustvarjali s koruznimi zrni in si ogledali etnološko zbirko kmetije Črešnar. Petošolci so pokazali svoje spretnosti pri oblikovanju posodic iz das mase ter spoznavali kulturno dediščino in rokodelska znanja. V podaljšanem bivanju so v  povezavi  z bogato dediščino čebelarstva pekli  medenjake, prvošolci so tkali niti prijateljstva z volno, prepletali stare in nove igre ter obiskali Hišo dediščine na Mlačah  z dragoceno etnološko zbirko. 

Na  predmetni stopnji so učenci sodelovali v različnih ustvarjalnih delavnicah, ki so jih izvajali učitelji in zunanji izvajalci.  V kuharski delavnici so pripravili skutni namaz s korenčkom, kruh s semeni in bruskete s česnom in olivnim oljem ter naredili domače rezance. V likovni so risali na panjske končnice in spoznavali dediščino te bogate umetnosti. V čebelarski so se poučili o pomenu čebelarstva za obstoj človeštva, si ogledali čebelarsko opremo in šolski čebelnjak. V mizarski so izdelovali lesene škatlice in se seznanili z dediščino mizarstva. V geografski so se osredotočili na kulinarično dediščino z zbiranjem in zapisovanjem receptov najbolj prepoznavnih jedi. V delavnici kvačkanja so spoznavali osnove kvačkanja in z izdelavo preproste zapestnice urili svoje ročne spretnosti. V lončarski delavnici so pod mentorstvom lončarke ge. Žive Zupanc Buser ročno oblikovali izdelke iz gline, si ogledali potek oblikovanja na električnem vretenu in se tudi sami preizkusili  pri delu z vretenom. Delo z vretenom so si ogledali vsi učenci od 1. do 5. razreda. V zeliščarski delavnici si je skupina učencev razredne in predmetne  stopnje ogledala  vrt Majnika v Žičah z bogato zbirko rastočih rastlin. Ga. Katja Temnik  jih je seznanila z ekološko pridelavo zelišč in kalčkov ter njihovo uporabno in zdravilno vrednostjo.  Družina Kalšek-Podgoršek iz Žič je učenkam višjih razredov predstavila pletarsko dejavnost in različne pletarske izdelke, ki nosijo  certifikat izdelek domače obrti s samostojno izdelavo pletene košarice. Večina fantov 8. in 9. razreda je sodelovala v kovaški delavnici pri kovaštvu Kokotec iz Žič. Seznanili so se kovaško rokodelsko dejavnostjo v preteklosti in danes, se preizkusili v kovanju in izdelavi preprostega kovaškega izdelka. 

Ob zaključku smo pripravili razstavo izdelkov v razredih  in v avli šole.  

Na podružnici Jernej  so si ogledali Hišo dediščine na Mlačah, obiskali zeliščni vrt Majnika v Žičah, spoznavali dediščino rokodelskih znanj in tudi sami preizkusili svoje spretnosti v jesenskih opravilih  in oblikovanju z glino. V Žičah so se seznanjali s pomenom  kulturne dediščine in rokodelskih znanj ter si  na učnem sprehodu ogledali lokalne nosilce rokodelskih poklicev in postopek priprave ocvirkovke v Čerjakovi gorci.

Učenci so skozi različne dejavnosti in vsebine spoznavali bogato  nesnovno dediščino lokalnega okolja. Slednja vzpostavlja našo vez s predniki ter ponuja priložnost za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti in njihovo prepoznavnost. Zaznali so, da je dediščina rezultat ustvarjanja ljudi v nekem obdobju; njihovih sočasnih izkušenj, zanimanja in življenjskih potreb.

Ponosni in veseli smo, da živimo v okolju s tako pestro in dobro ohranjeno kulturno dediščino, ki je ključna za raznolikost in kvaliteto našega življenja.

Hvala vsem zunanjim sodelavcem, ki so nam omogočili praktične doživljajske izkušnje, nas popeljali v svet rokodelskih veščin in dragocenih znanj, vodstvu šole za podporo pri izvedbi projekta, učiteljem za raznolike delavnice ter učencem za sodelovanje in zanimanje.

Vabimo vas, da si ogledate naše aktivnosti in doživetja skozi  video.

Zapisala: mag. Irena Skutnik

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost