Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Devetošolci spoznali temeljna načela nudenja prve pomoči

Po opravljenem pisanju nacionalnega preverjanja znanja so se devetošolci seznanili s temeljnimi načeli nudenja prve pomoči. Centru za krepitev zdravja se zahvaljujemo za strokovno pomoč.

Zapisala Darja Fijavž

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost