SPREMLJANJE POUKA NA OSNOVNI ŠOLI V LUBLINU

V mesecu marcu sva se dve učiteljici udeležili spremljanja pouka na partnerski šoli v Lublinu na Poljskem. Šola nosi uradni naziv Niepubliczna Szkoła Podstawowa“Skrzydła” ali v angleščini Private primary school “Wings”.

Na šoli so naju toplo sprejeli in nama v treh dneh obiska pokazali ogromno različnih aktivnosti poleg rednega pouka. Šola je privatna in je bila ustanovljena pred dvanajstimi leti, ko so se štiri družine odločile, da bodo poskušale odpreti šolo. Prvo leto je bilo vpisanih le osem otrok, danes šolo obiskuje 350 otrok. Starši plačajo približno 160 evrov šolnine na mesec.

Poudarek dajejo predvsem dodatnim aktivnostim, kjer učenci razvijajo ustvarjalnost, kritično mišljenje, logiko in moralne vrednote.

Vključeni so tudi v mednarodni projekt Odyssey of the Mind, kjer sodelujejo otroci od vrtca pa vse do študentov. Posamezni timi mladih skupaj delajo in iščejo čim bolj kreativno rešitev za vnaprej določeni problem, ki ga kasneje predstavijo na zaključku, kjer tekmujejo šole iz celega sveta.

Učenci nosijo tudi uniforme in večkrat nastopajo skupaj z učitelji. V šoli sta obvezna dva tuja jezika in računalniško opismenjevanje. Ostali predmeti so podobni slovenskemu sistemu.

Skoraj vsi otroci imajo po rednem pouku še dodatne aktivnosti, ki se jih udeležijo in trajajo do približno treh popoldne. Prav tako sta v posameznih razredih dve učiteljici oziroma je ena izmed njih spremljevalka učencu/-ki s posebnimi potrebami.

Učitelji z oddelka zgodovine in angleščine so naju tudi popoldne pospremili na ogled Majdaneka – tamkajšnjega koncentracijskega taborišča.

Zadnji dan sva se skupaj z učenci in učiteljico zgodovine odpravili na voden ogled znane kapelice Svete trojice v Lublinu.

Delovni obisk je bil uspešno in zelo prijetno zaključen. Ob koncu smo se dogovorili za nadaljnje sodelovanje, kjer bomo vključili tudi učence obeh šol.

Do widzenia!

Alenka R. Ungar Dietinger

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost