NUJNO OBVESTILO (vzgojno-izobraževalno delo od 1. 4. do 11. 4. 2021)

Datum: 29. 3. 2021

Spoštovani starši/skrbniki!

V skladu z današnjo okrožnico MIZŠ vam posredujemo obvestilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli od četrtka, 1. 4. 2021 dalje.

I. ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI V VIZ, 1. 4. 2021 (POUK NA DALJAVO)

Vlada RS je 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.

Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v prostorih Osnovne šole Loče.

Tako pričenjamo s 1. 4. 2021 ponovno izvajati pouk na daljavo za vse učence od 1. do 9. razreda. Pouk bo organiziran po ustaljenem načinu  v spletnih učilnicah OŠ LOČE.

II. NUJNO VARSTVO V OSNOVNIH ŠOLAH ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA

V skladu z odlokom Vlade RS je osnovna šola dolžna organizirati nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda.

Nujno varstvo se organizira za učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

V primeru, da za vašega otroka potrebujete nujno varstvo, posredujte podatke skupaj s potrdilom delodajalca razredničarki vašega otroka, in sicer

najkasneje  do srede,  31. 3. 2021, do 8. ure.

Prijave potrebujemo za organizacijo dela in oblikovanje skupin

matičnega razreda – mehurčkov.

V primeru, da varstvo potrebujete v skladu z zgornjimi priporočili, zapišite razredničarki naslednje podatke.

Ime in priimek učenca/učenke:__________________________________

Čas (ura) prihoda: _____________ Čas (ura) odhoda: ______________

Obroki: 

Zajtrk:   da/ne

Kosilo:   da/ne

III. ORGANIZACIJA PREHRANE UČENCEV

Šola za učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo, zagotovi šolsko prehrano.

Prav tako šola organizira in zagotavlja topel obrok za učence, ki se izobražujejo na daljavo in jim pripada pravica do brezplačnega toplega obroka.

Učenci se na brezplačen topel obrok – kosilo prijavijo v tajništvu šole najkasneje do srede, 31. 3. 2021, do 8. ure. Obroke prevzamejo na šoli.

Priloga:

–  Obrazec za potrdilo delodajalca

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost