Dopolnitev poziva za prehrano

V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanjem znanost in šport, številka 6030-1/2020/88, z dne 4.11.2020 Občina  Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice objavlja

POZIV

UČENCEM IN DIJAKOM  K PRIJAVI NA BREZPLAČNI

TOPLI OBROK

(V PRIMERU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO)

 1. Na javni poziv se lahko prijavite učenci in dijaki  s prebivališčem v občini Slovenske Konjice.
 2. Prijavite se lahko zgolj za obdobje, ko imate zaradi zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo.
 3. Prijavite se na naslednji način:
 4. osnovnošolci, ki obiskujete OŠ Ob Dravinji na e-pošto: info@osobdravinji.si
 5. osnovnošolci, ki obiskujete OŠ Pod goro preko spletne strani šole: www.podgoro.si ali e-pošto: tajnistvo@podgoro.si
 6. osnovnošolci, ki obiskujete OŠ Loče na e-pošto: tajnistvo@osloce.net  
 7. dijaki  Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče na e-pošto: info-konjice-zrece@guest.arnes.si
 8. učenci in dijaki drugih osnovnih in srednjih šol se prijavite preko spletne strani oziroma na e – pošto pri OŠ, ki je najbližje vašemu prebivališču.
 9. Ob prijavi potrebno navesti uro prevzema obroka.
 10. Prevzemno mesto je kraj, kjer ste prijavili obrok.
 11. Zaradi omejenih resursov prevozov prehrane na dom žal ne moremo zagotoviti.

Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna ob upoštevanju naslednjega kriterija:

Brezplačni topli obrok pripada učencem, ki so prijavljeni na šolsko kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Darko Ratajc, univ.dipl.ekon.

župan

Slovenske Konjice, 6. 11. 2020

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost