Vozni red

AVTOBUSNI VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2023/24 OD 01.09.2023

ODHODI S POSTAJ (BUS):

Spodnje Laže                     7:10 in 8:15                                      Loče       12:45, 13:20, 14:30, 15:30

Zbelovo                             7:12 in 8:18                                      Loče       12:45, 13:20, 14:30, 15:30

Draža vas                          7:10                                                  Loče       12:25, 13:15, 14:25, 15:25

Žiče                                    7:12                                                Loče      12:25, 13:15, 14:25, 15:25

Jernej                                 6:55 in 7:20                                     Loče       13:20, 14:10, 15:00

Ličenca                              6:50 in 7:15                                      Loče       13:20, 14:10, 15:00

Petelinjek                          6:52 in 7:17                                       Loče       13:20, 14:10, 15:00

Jernej (šola)                       6:50 in 7:15                                    Jernej (šola) 12:35

ODHODI S POSTAJ (MINIBUS):                  ODVOZ IZ ŠOLE (MINIBUS):  

Lipoglav                             6:30                                                 Loče      13:45

Ostrožno                             6:34                                                Loče        13:50

Zbelovska Gora                  6:48                                                Loče       13:30, 14:45

Dolga Gora                         6:55                                                  Loče       13:30

Zb. Gora Novo                   6:58                                                  Loče        13:30

Kraberk                               7:09                                                Loče       13:00, 14:25

Klokočovnik                      7:18                                                 Loče       13:00, 14:25

Dostopnost