Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Digitalne kompetentnosti v šoli

Projekt bo v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada vodil Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem ARNES-om.

Izbrani vzgojno-izobraževalni zavodi bodo vključeni v aktivnosti za razvijanje usposobljenosti izobraževalcev s pomočjo uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij, pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane digitalne kompetence otrok, učencev in dijakov. Strokovni delavci bodo imeli možnost udeležbe na brezplačnih usposabljanjih za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu. Za organizatorje oziroma koordinatorje informacijskih dejavnosti bodo pripravljena dodatna usposabljanja na podlagi akreditiranih programov. Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo v programu »Dvig digitalne kompetentnosti« po opravljenih refleksijah in usposabljanjih ter identifikaciji prioritet načrtovali lastne digitalne strategije.

 
 
 
Dostopnost