ERASMUS+

V letošnjem šolskem letu bomo na OŠ Loče nadaljevali sodelovanja v projektu eTwinning, kjer se učenci in učitelji povezujejo z drugimi šolami znotraj Evrope in sodelujejo na različnih področjih. Učenci raziskujejo zgodovino, kulturo, kulinariko, glasbo ter številne druge vsebine ter jih delijo s tujimi učenci. Poudarek je predvsem na komunikaciji v tujem jeziku angleščini, kjer razvijajo svoje jezikovne spretnosti, kot so govorno in pisno sporočanje. Komunicirajo preko elektronske pošte, Skype aplikacije, Twin space-a ali Googla drive-a. Na tak način želimo spodbujati IKT (informacijsko-komunikacijsko tehnologijo) ter razvijanje učenčevih ter učiteljskih veščin v sodobnem svetu.

Dostopnost