O šoli

Ime šole je Osnovna šola Loče, Šolska ul. 5, 3215 Loče. S svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju, za katerega je ustanovljena.

K matični šoli Osnovna šola Loče spadajo:

– podružnična šola Žiče v Žičah in

– podružnična šola Jernej na Svetem Jerneju.

Šola s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Klokočovnik, Koble, Spodnji Jernej, Štajerska vas, Lipoglav, Loče, Mlače, Mali Breg, Ostrožno pri Ponikvi (del), Penoje, Podob, Suhadol (KS Loče), Žiče (KS Žiče), Draža vas (KS Draža vas), Sp. Laže, Podpeč, Zbelovo, Zbelovska Gora (KS Zbelovo), Brezje, Ličenca, Jernej, Kolačno, Petelinjek, Selski Vrh in Zg. Laže (KS Jernej).

Informacije_o_obdelavi_osebnih_podatkov_za_posameznike

Dodatne informacije o šoli najdete v publikaciji.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dostopnost