Get Adobe Flash player
Povezave

tom

safe

e-ucilnica

tosemjaz

e-knjiga

opb

katalog_ip

... 

| ŠOLSKA POŠTA |

| ZBORNICA |

Vozni red

Vozni red za učence OŠ Loče za šolsko leto 2013/14

LIPOGLAV – ZBELOVSKA GORA – OŠ LOČE

čas odhoda v šolo 06.25 in 07.15

čas odhoda iz šole 12.45 in 14.00

OSTROŽNO – OŠ LOČE

čas odhoda v šolo 06.45

čas odhoda iz šole 13. 05

KRABERK – KLOKOČOVNIK – OŠ LOČE

čas odhoda v šole 07.00

čas odhoda iz šole 12.20 in 14.15

Vozni red za učenca s posebnimi potrebami

SPODNJE LAŽE – OŠ LOČE

čas odhoda v šolo 07.35

čas odhoda iz šole 12.05


Učitelji so dosegljivi v času odmorov na telefonski številki 03 757 36 45.

Mateja Kamplet

1. a

Nataša Samsa Kovačič

druga strokovna oseba v 1. razredu

Nada Vodovnik

2. a

Anuška Berdnik

3. a

Jelka Marzidovšek

4. a

Zlatka Gajšek

4. b

Jožica Paj

5. a

Barbara Jevšnik

5. b

Duša Pokorn

6. a, športna vzgoja, izbirni predmeti ŠZZ, IŠP

Bogdan Meglič

6. b, tehnika in tehnologija,

izbirna predmeta obdelava gradiv – les in obdelava gradiv – kovine, kolesarski krožek, OPB OŠ Loče

Fanika Vezjak

7. a, matematika

Darinka Gorinšek

7. b, matematika, fizika

Katja Jošt

8. a, slovenščina od 6. do 9. razreda

Alenka Ungar Dietinger

8. b, angleščina 5. r., 7. do 9. r.

Alenka Tajnikar

9. a, angleščina 4. r., 6. r., 8. in 9. r., OŠ Loče, POŠ Jernej in POŠ Žiče

Vesna Celcer

geografija, DKE,

izbirna predmeta kmetijska dela in sodobno kmetijstvo

Vesna Hmelak

zgodovina od 6. do 9. r., gospodinjstvo 6. r., sorazrednik 9. b

Ines Leskovar

9. b, knjižnica, slovenščina 8. in 9. r.

Svetlana Klemenčič

slovenščina, vodja šolske prehrane, izbirna predmeta sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja, sorazrednik 9. a

Andrej Gumzej/

Tina Lavrinc

športna vzgoja, izbirni predmeti IŠP, ŠZZ, ŠSP

Marinka Habjan Škrinjar

angleščina8. in 9. r., nemščina 9. r., neobvezni izbirni predmet nemščina4. r., obvezni izbirni predmet nemščina 7. r., pomočnica ravnateljice, sorazrednik 8. a

Sabina Klančnik Fijavž

nemščina8. a , 8. b in 9. a

Alojzija Slavica Schlaus

specialni pedagog

Nataša Koprivnik

svetovalna delavka

Vlasta Zorc

likovna vzgoja od 6. do 9. r. v OŠ Loče in OŠ Vitanje, izbirni predmet likovno snovanje, sorazrednik 6. b

Karmen Leskovar

glasbena vzgoja, pevski zbor,

sorazrednik 8. b

Uroš Hren

računalništvo v OŠ Loče in OŠ Ob Dravinji, izbirni predmetiMME, ROM

Metka Ambrož Bezenšek

kemija (9. a in 9. b), ravnateljica

Barbara Petelinek/

Ines Potočnik

matematika, knjižnica,

sorazrednik 7. b

Darja Fijavž

naravoslovje 6. r., biologija 8. in 9. r.,

sorazrednik 7. a

Urška Ribič Hribernik

kemija8. r.,

naravoslovje 7. r.

Danica Strmšek

1. in 2. razred POŠ Žiče

Mira Javornik

vodja POŠ Žiče,

3. in 4. razred POŠ Žiče

Nuša Mlaker

druga strokovna oseba v 1. razredu POŠ Žiče

Irena Skutnik

OPB Žiče

Majda Rečnik

1. in 2. razred POŠ Jernej

Katja Kozjan

druga strokovna oseba v

1. razredu POŠJernej

Erika Sevšek

3. in 4. razred POŠ Jernej,

vodja POŠ Jernej

Tatjana Štefanič

OPB OŠ Loče

Nika Škorjanc

specialna pedagoginja

 
Šolski zvonec

1. ura: 7.50–8.35
2. ura: 8.40–9.25
Malica 9.25–9.45 (20 min)
3. ura: 9.45–10.30
4. ura 10.35–11.20
5. ura: 11.25–12.10
6. ura: 12.15–13.00
7. ura: 13.05–13.50
8. ura: 13.55–14.40

Šolska televizija

youtube.TV