Get Adobe Flash player
Povezave

tom

safe

e-ucilnica

tosemjaz

e-knjiga

opb

katalog_ip

... 

| ŠOLSKA POŠTA |

| ZBORNICA |

Vozni red

Vozni red za učence OŠ Loče za šolsko leto 2013/14

LIPOGLAV – ZBELOVSKA GORA – OŠ LOČE

čas odhoda v šolo 06.25 in 07.15

čas odhoda iz šole 12.45 in 14.00

OSTROŽNO – OŠ LOČE

čas odhoda v šolo 06.45

čas odhoda iz šole 13. 05

KRABERK – KLOKOČOVNIK – OŠ LOČE

čas odhoda v šole 07.00

čas odhoda iz šole 12.20 in 14.15

Vozni red za učenca s posebnimi potrebami

SPODNJE LAŽE – OŠ LOČE

čas odhoda v šolo 07.35

čas odhoda iz šole 12.05

 

Učitelji so desegljivi v času odmorov na telefonski številki 03 757 36 45.


 Velja za leto 2013/2014. Kmalu novi podatki...

 

Nada Vodovnik

1. a                                                                  

Nataša Samsa Kovačič

druga strokovna oseba v

1. r. in jutranje varstvo v OŠ Loče

Katja Kozjan

2. a

Mateja Kamplet

3. a

Anuška Berdnik

3. b

Jelka Marzidovšek

4. a

Jožica Paj

5. a

Barbara Jevšnik

5. b

Fanika Vezjak

6. a, matematika

Darinka Gorinšek

6. b, matematika, fizika

Katja Jošt

7. a, slovenščina

Alenka Rebeka Ungar Dietinger

7. b, angleščina od 6. do 9. r., OPB Jernej

Alenka Tajnikar

8. a, angleščina od 4. do 9. r.OŠ Loče, POŠ Jernej in POŠ Žiče

Vesna Celcer

8. b, geografija, DKE,

izbirna predmeta kmetijska dela in filozofija za otroke – kritično mišljenje,

OPB OŠ Loče

Vesna Hmelak

9. a, zgodovina od 6. do 9. r., gospodinjstvo 6. r., izbirni predmet verstva in etika I, OPB POŠ Jernej

Ines Leskovar

9. b, knjižnica, slovenščina, francoščina OŠ OB Dravinji, izbirni predmet šolsko novinarstvo

Svetlana Klemenčič

slovenščina, vodja šolske prehrane, izbirna predmeta sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja, OPB OŠ Loče,   sorazrednik 8. a

Bogdan Meglič

tehnika in tehnologija,

izbirna predmeta obdelava gradiv – les in obdelava gradiv – umetne snovi, kolesarski krožek, OPB OŠ Loče, sorazrednik 8. b

Tina Lavrinc/

Andrej Gumzej

športna vzgoja, izbirni predmeti IŠP, ŠZZ, ŠSP,

JV na POŠ Jernej

Marinka Habjan Škrinjar

angleščina od 6. do 9. r.,nemščina 7. in 8. r., pomočnica ravnateljice, sorazrednik 7. b

Sabina Klančnik Fijavž

nemščina 7. a, 9. a in 9. b

Alojzija Slavica Schlaus

specialni pedagog

Nataša Koprivnik

svetovalna delavka

Vlasta Zorc

likovna vzgoja od 6. do 9. r. v OŠ Loče in OŠ Vitanje, izbirni predmet likovno snovanje, OPB POŠ Jernej, OPB POŠ Žiče,

sorazrednik 9. b

Karmen Leskovar

glasbena vzgoja, pevski zbor, OPB OŠ Loče,

sorazrednik 9. a

Uroš Hren

računalništvo v OŠ Loče in OŠ Ob Dravinji, izbirni predmeti UBE, MME, ROM

Dušanka Pokorn

športna vzgoja ŠSP, ŠZZ, IŠP, sorazrednik 7. a

Metka Ambrož Bezenšek

kemija (8. a in 8. b), ravnateljica

Ines Potočnik

matematika, knjižnica,

sorazrednik 6. b

Darja Fijavž

naravoslovje 6. r.,

biologija 8. in 9. r.

Violeta Vivod/

Urška Hribernik

kemija 9. r.,

naravoslovje 7. r.

Danica Strmšek

1. in 2. razred POŠ Žiče

Mira Javornik

vodja POŠ Žiče,

3. in 4. razred POŠ Žiče

Nuša Mlaker

druga strokovna oseba v

1. razredu POŠ Žiče

Irena Skutnik

OPB Žiče

Majda Rečnik

1. in 2. razred POŠ Jernej

Erika Sevšek

3. in 4. razred POŠ Jernej,

vodja POŠ Jernej

Zlatka Gajšek

OPB OŠ Loče

Tatjana Štefanič

OPB OŠ Loče

Eva Žagar

pedagoginja

 

 

 
Šolski zvonec

1. ura: 7.50–8.35
2. ura: 8.40–9.25
Malica 9.25–9.45 (20 min)
3. ura: 9.45–10.30
4. ura 10.35–11.20
5. ura: 11.25–12.10
6. ura: 12.15–13.00
7. ura: 13.05–13.50
8. ura: 13.55–14.40

Šolska televizija

youtube.TV