Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

OBISK STROKOVNIH KOLEGIC IZ CHELLE – VALENCIJA

Loče, 12. 4. 2022 – Prejšnji teden sta našo šolo obiskali dve učiteljici iz mesta Chella v Valenciji. Delovni obisk je bil organiziran v okviru projekta Erasmus+.

Kolegici sta opazovali predvsem inkluzijo in spremljanje otrok s posebnimi potrebami pri individualnih urah oziroma v razredu. Zelo zanimiv se jima je zdel pouk dodatne strokovne pomoči s psom terapevtom. Poleg tega sta si ogledali tudi delo najmlajših skupin na šoli pri različnih predmetih. Ogledali in spoznali sta tudi obe podružnični šoli.

Predstavili smo jma tudi šolski sistem v Sloveniji in delovanje šole nasploh.

Zadnji dan sta bili povabljeni še v OŠ V parku, kjer se šolajo otroci z nižjim izobrazbenim standardom kot tudi otroci z večjimi telesnimi in/ali duševnimi motnjami.

Kolegici sta bili navdušenim nad delom otrok, njihovim znanjem angleščine in delom učiteljev z našimi otroki. Prav tako jih je navdušila Osnovna šola V parku, ki nudi ogromno možnosti za uspešen razvoj tamkajšnjih otrok na različnih področjih. Poleg tega pa ne moreta pozabiti čudovite naravne lepote ter okusno hrano naše dežele.

Alenka R. Ungar Dietinger

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost