Spoštovani starši!

Čakali smo, čakali … In končno smo dočakali …

Kot ste že bili seznanjeni, se šole pripravljamo na vračanje učencev 1. triletja  (1.–3. razred). Učenci se bodo v šolo vrnili v torek, 26. 1. 2021, o čemer nas je z okrožnico obvestilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kljub temu, da ste nam starši v začetku meseca septembra že posredovali podatke, ki vplivajo na organizacijo vračanja učencev v šolo in na samo izvajanje vzgojno-izobraževanega dela, bi radi preverili, ali ti podatki še držijo in vas zato  vljudno prosimo za sodelovanje.

Prosimo, da razredničarki svojega otroka sporočite, ali je prišlo po našem septembrskem povpraševanju do sprememb in ji sporočite:

  • kako bo vaš otrok prihajal v šolo (če bo koristil šolski prevoz, sporočite vstopno oz. izstopno postajo),
  • ali bo potreboval jutranje varstvo (od katere ure dalje) in
  • ali bo potreboval podaljšano bivanje (kdaj bo odhajal domov).

Razredničarki vašega otroka podatke sporočite preko telefona ali elektronskega sporočila do nedelje, 24. 1. 2021, do 10. ure.

Ponovno prosimo, da resno razmislite, ali vaš otrok resnično potrebuje prevoz s šolskim avtobusom, ali res potrebuje jutranje varstvo pred 7.30 in ali res nujno potrebuje podaljšano bivanje. Daljši čas druženja in bivanja v šoli pomeni tudi večjo možnost za morebitni prenos okužbe.

Da se boste tudi sami lažje odločili in organizirali, vam sporočamo nekaj pomembnih informacij.

Glede PREVOZA učencev v šolo/domov sporočamo, da se priporoča, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbite starši. Zavedamo se, da vsi tega ne morete zagotoviti, zato bomo organizirali šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo koristilo šolski prevoz.

Vozni red bo objavljen na spletni strani šole.

Šola bo poleg POUKA organizirala tudi JUTRANJE VARSTVO (JV) in PODALJŠANO BIVANJE (PB).

Vse tri oblike je potrebno za učence organizirati tako, da bodo učenci ves čas v svojem oddelku, učenci se ne smejo mešati ali združevati z učenci drugih oddelkov, zato mora šola za vsak oddelek posebej organizirati jutranje varstvo in podaljšano bivanje, četudi bi bil v JV ali PB le en učenec iz oddelka.

Učenci bodo ob 8.20 začeli s poukom v svojem oddelku v svoji učilnici ali pa bodo ob 7.30 v svojem oddelku v svoji učilnici s svojo učiteljico v JV do začetka pouka po urniku.

Glede PREHRANE bomo upoštevali, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen že pred zaprtjem šole. Če bi radi karkoli spremenili, razredničarko opomnite sami.

Malica bo organizirana v matičnih učilnicah, tako da ne bo prišlo do mešanja učencev.

Ko bomo prejeli vse potrebne podatke z vaše strani, vas bomo z vsemi navodili, informacijami in protokoli seznanili, hkrati pa jih bomo objavili na spletni strani šole.

Hvala  za vašo pomoč in sodelovanje.

Metka Ambrož Bezenšek, ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost